• Хаяг

    Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг.

  • Утас

    +976 72707409

ОВГО Корп

Уул уурхай, барилга угсралт,
тээвэр, барилгын зураг төслийн компани.

Холбогдох

Да-Ня 9:00 - 6:30
info@ovgocorp.com
+976 72707409 +976 93179999

Хаяг

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг.
25-р хороо, 13 хороолол

Xарилцагч байгууллагууд

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллагууд.

Чанар, Найдвартай, үйлдвэрлэл
болон үйлдвэрлэлийн тээвэрлэлт

Танилцуулга