• Хаяг

    Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг.

  • Утас

    +976 72707409

Уул уурхай

Aliq is notm hendr erit a augue insu image pellen simply free text.

read more

Барилга угсралт industry

Aliq is notm hendr erit a augue insu image pellen simply free text.

read more

Зураг төсөл

Aliq is notm hendr erit a augue insu image pellen simply free text.

read more

Xарилцагч байгууллагууд

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллагууд.

Чанар, Найдвартай, үйлдвэрлэл
болон үйлдвэрлэлийн тээвэрлэлт

Танилцуулга